AKTUALITY

Informace pro klienty mající pohledávky za společností Concord Financial

05.2023

ENERGETICKÝ HOLDING MALINA a.s. JE V INSOLVENCI – CO DÁL?

NENÍ TO KONEC! POMŮŽEME VÁM!

Vážení,

v insolvenčním rejstříku byl zveřejněn návrh na povolení reorganizace společnosti Energetický Holding Malina a.s. (EHM). Bohužel se stalo to, co se dalo, vzhledem k aktuální situaci, očekávat.

Naše advokátní kancelář návrh dlužníka obratem prostudovala a je připravena zákazníkům EHM poskytnout kvalitní právní pomoc, a to za účelem vymožení nároků. Dle návrhu dlužníka chce tento svůj úpadek řešit formou reorganizace, tedy společnost by neměla zaniknout, ale podle reorganizačního plánu by měla dokončit své stávající zakázky. Reorganizační plán však musí být schválen schůzí věřitelů.

Je důležité si hned na začátku uvědomit, že insolvence tedy nemusí být konec. Vaše peníze nemusí být ztraceny v nedohlednu. Naše kancelář zastupuje více než 1700 klientů v insolvenčním řízení dlužníka GROWING WAY s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze, pod č.j. MSPH 89 INS 19990/2021 (www.pomocklientumgrowing.cz). V tomto řízení i díky naší advokátní kanceláři, klienti získají více než 70% svých pohledávek, což je nadstandardní uspokojení v rámci insolvence v případě konkurzu.

Ani v insolvenčním řízení dlužníka EHMalina, není třeba házet flintu do žita. Důležité je, jaký je objem majetku a závazků dlužníka EHM, a zda bude schváleno řešení úpadku formou reorganizace, resp. zda následně dojde ke schválení reorganizačního plánu, či bude prohlášen konkurz. Tyto skutečnosti ukáže čas. Ať tak nebo tak, nejdůležitější je nyní pro všechny zákazníky EHM (věřitele), přihlásit ve stanovené lhůtě 2 měsíců od rozhodnutí o úpadku, své nároky do insolvenčního řízení PŘIHLÁŠKOU POHLEDÁVKYPokud tak neučiníte, Vaše nároky Vám nikdo v insolvenci neuhradí!

Váš případ posoudíme a přihlášku pohledávky Vám vyhotovíme a odešleme soudu. Jsme připraveni Vám poskytnout zastupování v insolvenčním řízení a kvalitní právní služby.

Neváhejte se na nás obrátit!

Je to jednoduché, klikněte zde, či v úvodu stránky na sekci: CHCI PODAT PŘIHLÁŠKU DO INSOLVENCE. 

Další postup a nové informace sledujte dále v sekci AKTUALITY na tomto webu, případně nás kontaktujte na KONTAKTECH uvedených výše.

V úctě

Tým KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář

18.08.2023

ZJIŠTĚNÍ ÚPADKU - PROHLÁŠENÍ KONKURZU

Vážení klienti,

společnost Concord Financial Holding a.s. je v insolvenčním řízení, když dne 8.8.20203 byl zjištěn úpadek této společnosti a prohlášen konkurs. S ohledem na uvedené je nyní potřeba podat přihlášky Vašich pohledávek do insolvenčního řízení, jinak nebudete moci být v rámci insolvence uspokojování. PROPADNÁ LHŮTA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ POHLEDÁVEK KONČÍ 9.10.2023.

Současně byl dne 2.8.2023 zjištěn úpadek této společnosti a prohlášen konkurs i u společnosti Concord Financial Invest s.r.o.S ohledem na uvedené je nyní potřeba podat přihlášky Vašich pohledávek do insolvenčního řízení, jinak nebudete moci být v rámci insolvence uspokojování. PROPADNÁ LHŮTA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ POHLEDÁVEK KONČÍ 2.10.2023.

Jako profesionál na poli insolvencí nabízíme zastoupení v celém insolvenčním řízení, od podání přihlášky po zastoupení na přezkumném jednání a schůzi věřitelů. Jsme připraveni naše klienty zastupovat, tedy hlasovat a prosazovat jejich zájmy.

Advokát naší kanceláře JUDr. Radim Kubica, MBA je současně i insolvenčním správcem, a tedy problematika insolvenčního řízení mu není vůbec cizí. V rámci insolvenčního řízení dlužníka Growing Way, zastupuje naše kancelář více než 1700 věřitelů a JUDr. Kubica je v zastoupení klienta předsedou věřitelského výboru. Dalších více než 200 věřitelů naše kancelář zastupuje v insolvenčním řízení dlužníka Energetický Holding Malina a.s. Máme tedy v rámci kanceláře bohaté zkušenosti a také kapacitu zastupovat klienty hromadně a ve velkém množství.

Jsme připraveni Vaše zastoupení převzít. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit telefonicky, emailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

V úctě 

za Tým KubicaPartners s.r.o. Advokátní kancelář

JUDr. Radim Kubica, MBA, advokát
Mgr. Lucie Ocelíková, spolupracující advokátka